จำนองที่ดิน จํานองที่ดินเปล่า ขายฝากที่ดิน
LINE ID: @MBKGCOMPANY
ขายฝากเป็นเครื่องมือทางการเงินดั้งเดิมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน เพราะมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนขั้นตอนสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ผู้ขอสินเชื่อนำทรัพย์สินไปขายฝากไว้กับผู้ให้สินเชื่อเพื่อให้ได้เงินไปใช้ตามต้องการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะโอนไปเป็นของผู้ให้สินเชื่อโดยมีข้อตกลงร่วมกัน 2 ฝ่ายว่า ผู้ขอสินเชื่อสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ในจำนวนเงิน และระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนกลับคืนไปเป็นของผู้ขอสินเชื่อตามเดิม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขขายฝาก วงเงินไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท หักผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา คืนผลประโยชน์ตามสัดส่วนเมื่อไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลา ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (พร้อมสิทธิต่ออายุอีก 1 ปี 2 ครั้ง) รับเงินไม่เกิน 7 วันทำการหลังวงเงินอนุมัติ ไม่รับที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการคอนโด กรรมสิทธิ์ในที่ดินทุกแปลงรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทุกประเภท เช่น อาคาร ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลคนเดียวกัน ไม่ให้ราคาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่แสดงถึงการรอนสิทธิต่างๆ เช่น ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น หมายเหตุ : เงื่อนไขขึ้นอยู่กับผลอนุมัติและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมจำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล จำนอง รับจำนอง จำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากที่ดิน รับจำนองขายฝาก รับจำนอง ขายฝากที่ดินจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากบ้าน รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากบ้านจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากคอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากคอนโดขายฝาก ขายฝากที่ดิน ขายฝากจำนองบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้านขายฝาก ขายฝากคอนโด ขายฝาก จำนองคอนโด รับขายฝากคอนโด จำนอง ขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์จำนอง ขายฝากทาวเฮ้าส์ จำนองขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล